سفارش تبلیغ
صبا
روز قیامت، نخستین کسانی که بر حوض [کوثر] وارد می شوند، دوستان در راه خداوند ـ عزّوجلّ ـ هستند . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
پنج شنبه 97 خرداد 31 , ساعت 11:35 عصر

 

 

نتیجه شب اخر مسابقات :

 

بازی فینال :

 

میعاد نایین === موسسه آبشار (2-0)

گل میعاد نایین :

مجتبی توسلی - فرهاد مختاری (1)گل

کارت زرد میعاد نایین :

فرهاد مختاری - احمد رضا رشیدی

کارت قرمز میعاد نایین :

علیرضا صفاقلی

کارت زرد موسسه آبشار :

محسن فودازی

==============================

 

تیم میعاد نایین ====قهرمان

تیم موسسه آبشار ===نایب قهرمان

تیم علمدار وهید =========مشترکا " سوم

=====================

آقای گل مسابقات

1- مجتبی توسلی ===== میعاد نایین ====6گل

2- فرهاد مختاری ====== میعاد نایین ====6گل

مهران ثابتی    ======= موسسه ابشار === 6گل

=====================


چهارشنبه 97 خرداد 30 , ساعت 11:38 عصر

 

بازی فینال  ::

 

   میعادنایین=== موسسه آبشار     پنج شنبه 31/3/97  ساعت 21.30


چهارشنبه 97 خرداد 30 , ساعت 11:36 عصر

 

نتایج بازیهای نیمه نهایی :

بازی اول نیمه نهایی :

میعادنایین === علمدار (5-2)

گل میعاد نایین :

مجتبی توسلی (5)کل

کارت زرد میعاد نایین :

فرهاد مختاری

گل علمدار:

حمیدرضاقاسمیان (1)گل - علیرضا شهریاری (احمد)(1)کل

کارت زرد علمدار :

حمیدرضا قاسمیان - حسن رمضانی - مهدی محمدی

=================================================

بازی دوم نیمه نهایی :

موسسه آبشار === هید (8-0)

گل موسسه آبشار :

مهران ثابتی (4)گل علیرضا برزگری (2) گل علی رمضانی - محسن فودازی (1)گل

کارت زرد هید :

امیرصادقی

اخراج هید:

علیرضا یوسفی و محمدرضا یوسفی

===================


جمعه 97 خرداد 25 , ساعت 12:38 صبح

 

جدول مسابقات :

گروه A

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده امتیاز تفاضل
1 علمدار 4 2 2 - 9 5 8 4+
2 موسسه آبشار 4 2 2 - 6 3 8 2+
3 فرش ترنج نایین 4 1 2 1 8 7 5 1+
4 شهید باهنر 4 1 1 2 8 8 4 0
5 سرچشمه کجان 4 - 1 3 7 13 1 6_

تیم های صعودکرده :

1- علمدار

2-موسسه آبشار

گروه B:

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده امتیاز تفاضل
1 هید 4 2 1 1 11 4 7 7+
2 میعاد نایین 4 2 1 1 9 4 7 5+
3 کامیونداران 4 2 - 2 9 8 6 1+
4 شهیدبافرانی 4 2 - 2 8 8 6 0
5 پدیده 4 1 - 3 2 14 3 12_

تیم های صعودکننده :

1- هید

2- میعاد نایین

بازیهای نیمه نهایی چهارشنبه ورده بندی وفینال پنج شنبه 97/3/30و97/3/31برگزارخواهد شد /

 

نیمه نهایی :

1- علمدار === میعاد نایین

2- موسسه آبشار === هید

================


جمعه 97 خرداد 25 , ساعت 12:17 صبح

 

نتایج شب هفتم مسابقات :

بازی اول :

فرش ترنج نایین ===  سرچشمه کجان (3-0)

سرچشمه کجان حاضر نشد

===========================

بازی دوم :

شهید عباسعلی بافرانی === کامیونداران محمدیه (5-2)

گل شهید عباسعلی بافرانی :

سجاد عرب (4) گل - احمد پوربافرانی (1)گل

کارت زرد شهید عباسعلی بافرانی :

مرتضی عرب - علیرضا رحیمی

کارت قرمز :

علیرضا رحیمی

گل کامیونداران محمدیه :

حامد اسماعیلی - محمد میرزازاده (1)گل

=============================

بازی سوم :

هید === پدیده مزعه امام (4-0)

گل هید :

هادی رمضانی (3)گل - هادی ورپایی (1)گل

==============================

از گروه دوم تیمهای هید ومیعاد نایین صعود کردند .

 


پنج شنبه 97 خرداد 24 , ساعت 12:56 صبح


نتایج شب ششم مسابقات :

بازی اول :

علمدار == شهید باهنر (4-1)

گل علمدار:

علیرضا شهریاری (احمد ) (2)گل - اسماعیل حاجی زاده - علی اکبری (1)گل

گل شهید باهنر :

محمد جواد شکیبافر (1)گل

کارت زرد شهید باهنر :

محمد امین وزیری

=====================

بازی دوم :

میعاد نایین === پدیده مزرعه امام (5-0)

گل میعاد نایین :

فرهاد مختاری (3)گل - علی هیاتیان - احمد رضا رشیدی (1)گل

کارت زرد میعاد نایین :

امین شهریاری - علی هیاتیان - احد بافرانی

علی هیاتیان دوکارت زردواز بازی نیمه نهایی محروم شد.

کارت زرد پدیده مزرعه امام :

محمد شریعت

محمد شریعت دوکارت زردواز بازی اخر تیم خود محروم میباشد.

========================

بازی سوم :

هید ==== شهید عباسعلی بافرانی (4-1)

گل هید :

محمدرضا یوسفی (2)گل - علیرضا یوسفی - هادی ورپایی (1)گل

گل شهید عباسعلی پوربافرانی :

اسماعیل عرب (1)گل

=============================

از گروه A تیمهای علمدار وموسسه آبشار صعود کردند.


چهارشنبه 97 خرداد 23 , ساعت 12:12 صبح

 

نتایج شب پنجم:

بازی اول :

شهید عباسلی بافرانی === میعاد نایین (خجسته )(2-0)

گل شهید عباسعلی بافرانی :

علیرضا رضایی - علیرضا رحیمی (1) گل

کارت زرد شهید عباسعلی بافرانی :

علیرضا رحیمی

==================

بازی دوم :

علمدار === سرچشمه کجان (3-2)

گل علمدار :

حمیدرضا قاسمیان (2)گل - گل بخودی حریف (1) گل

کارت زرد علمدار :

حمیدرضا قاسمیان - علی اکبری

حمیدرضا قاسمیان از بازی بعدی محروم میباشد

 گل سرچشمه کجان :

محمدرضا شیاسی  - فواد عثمانی (1) گل

کارت زرد سرچشمه کجان :

روح اله جعفری

کارت قرمز سرچشمه کجان :

محمد رمضانی

محمد رمضانی از بازی بعد تیمش محروم است

==================

موسسه آبشار === فرش ترنج نایین (3-1)

گل موسسه آبشار :

مهران ثابتی (2) گل - متین جواهریان (1)گل

کارت زرد موسسه ابشار :

مهران ثابتی

کارت قرمز موسسه ابشار :

محمد سربی

محمد سربی از بازی بعدی تیم محروم میباشد .

گل فرش ترنج نایین :

مهدی واشیان (1)گل

========================

 


سه شنبه 97 خرداد 22 , ساعت 11:17 صبح

 

ادامه بازیهای مرحله اول :

سه شنبه 97/3/23

بازی اول :ساعت 21.20

میعاد(خجسته ) === شهید عباسعلی بافرانی

بازی دوم :21.50

علمدار === سرچشمه کجان

بازی سوم :22.20

موسسه ابشار === فرش ترنج نائین

===================

چهارشنبه 97/3/24

بازی اول :ساعت 21.20

علمدار === شهید باهنر

بازی دوم : ساعت 21.50

میعاد (خجسته ) === پدیده مزرعه امام

بازی سوم :22.20

شهیدعباسعلی بافرانی === هید

==================

پنج شنبه 97/3/24

بازی اول : ساعت 21.20

سرچشمه کجان === فرش ترنج نایین

شهیدعباسعلی بافرانی === کامیونداران محمدیه

هید === پدیده مزرعه امام

===================

 

 

 

 


دوشنبه 97 خرداد 21 , ساعت 11:46 عصر

 

نتایج شب چهارم مسابقات :

بازی اول :

علمدار === موسسه ابشار (0-0)

بازی دوم :

کامیونداران محمدیه == هید (2-1)

گل کامیونداران محمدیه :

علی شجاعی - حامد اسماعیلی (1)گل

گل هید :

محمدرضا یوسفی (1)گل

=============


دوشنبه 97 خرداد 21 , ساعت 11:46 عصر

 

نتایج شب چهارم مسابقات :

بازی اول :

علمدار === موسسه ابشار (0-0)

بازی دوم :

کامیونداران محمدیه == هید (2-1)

گل کامیونداران محمدیه :

علی شجاعی - حامد اسماعیلی (1)گل

گل هید :

محمدرضا یوسفی (1)گل

=============


   1   2      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ